946 32 Marcelová Hlavná 1444
00421 35 7739190

Prednosti

  Mlátiaci systém sa skladá z troch bubnov
  Veľký priemer, efektívny výmlat s minimálnym poškodením zrna a slamy
  Veľké množstvo hmoty, necitlivý na meniace sa množstvo hmoty, vďaka veľkému momentu zotrvačnosti mlátiaceho bubna
  Efektívny pracovný výkon aj pri ťažko spracovateľných plodinách
  Mnohostranný (univerzálny). Ľahká prestavba na zber akejkoľvek plodiny, predprogramované nastavenia
  Výmlat zvýšenými mlátiacimi medzerami , minimalizácia poškodenia zŕn
  „Flexibilný kôš” jedinečné nastavenie
  Rovnaká medzera po celej ploche koša nielen pri vstupe a výstupe
  Elektrohydraulické nastavenie mlátiacej medzery
  Proces skladajúci sa z piatich fáz:

  1. Dávkovanie a zrýchlenie toku materiálu
  2. Výmlat
  3. Separácia a zmena toku materiálu
  4. Vysokointenzívne oddeľovanie
  5. Oddeľovanie a zmena toku materiálu

 

img_divider

VERSATILE RSM 161 krátky technický opis

Motor: 380 HP
Zásobník zrna: 10500 lit.
Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm
Priemer separačného bubna: 750 mm
Žací stôl: 7 a 9 m + podvozok pod žací stôl
Drvič slamy: 64 nožový s protiostrím
Integrovaný vzduchový systém: kompresor, zásobník vzduchu