946 32 Marcelová Hlavná 1444
00421 35 7739190

Ťahaný postrekovač RSM TS-3200