946 32 Marcelová Hlavná 1444
00421 35 7739190

Prednosti

  Unikátny systém demontáže dopravníka pomocou hydrauliky, 2 x skracuje čas práce
  Zosilnený šikmý dopravník s urýchľovacím bubnom
  Zvýšená nosnosť do 4500 kg
  Nastaviteľný sklon žacieho stola
  Pripnutie žacieho stola pohybom jednej páky
  Trojradová vťahovacia reťaz
  Automatický systém kopírovania povrchu terénu
  Zberač kameňa otvárateľný jedným pohybom páky

 

img_divider

VERSATILE RSM 161 krátky technický opis

Motor: 380 HP
Zásobník zrna: 10500 lit.
Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm
Priemer separačného bubna: 750 mm
Žací stôl: 7 a 9 m + podvozok pod žací stôl
Drvič slamy: 64 nožový s protiostrím
Integrovaný vzduchový systém: kompresor, zásobník vzduchu