VERSATILE MFWD ŤAŽKÝ POĽNOHOSPODÁRSKY TRAKTOR

Špecifikácia

VERSATILE MFWD 265 295 315  335 365
Motor Cummins QSL9 Cummins QSL9 T4F
Menovitý výkon (HP) 265 295 310 335 365
Maximálny výkon (HP) 290 320 340 370 400
Maximálny krútiaci moment (Nm) 1 282 1 335 1 350 1 532 1 626