946 32 Marcelová Hlavná 1444
00421 35 7739190

Prednosti

  Rezacie ústrojenstvo a pohon kosy Schumacher
  Efektívne rezanie aj pri zbere vlhkej alebo zelenej hmoty
  Striedavo uchytené žabky na kose, vyvážený chod
  Žabky uchytené skrutkami - ľahká výmena
  Priečny skrutkový dopravník s veľkým priemerom
  Plynulé dávkovanie hmoty aj pri sťažených podmienkach
  Znížená pravdepodobnosť navíjania sa slamy na dopravník
  Vťahovacie prsty na celej dĺžke šneku
  Hydraulický pohon prihŕňača
  Plynulá regulácia otáčok
  Automatická synchronizácia otáčok prihŕňača v závislosti na pojazdovej rýchlosti

 

img_divider

VERSATILE RSM 161 krátky technický opis

Motor: 380 HP
Zásobník zrna: 10500 lit.
Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm
Priemer separačného bubna: 750 mm
Žací stôl: 7 a 9 m + podvozok pod žací stôl
Drvič slamy: 64 nožový s protiostrím
Integrovaný vzduchový systém: kompresor, zásobník vzduchu