946 32 Marcelová Hlavná 1444
00421 35 7739190

Prednosti

  Kapacita zásobníka 10500 litrov
  Zásobník s hydraulickým vibračným dnom (do 35% vlhkosti)
  Veľmi rýchle vyprázdňovanie, menej ako 2 minúty (115 lit./sek.)
  Možnosť spustenia vyprázdňovania v ľubovoľnej polohe vyprázdňovacieho dopravníka
  Mimoriadna vyprázdňovacia výška 5050 mm
  Mimoriadna dĺžka vyprázdňovacieho dopravníka, viac ako 6,7 m

img_divider

VERSATILE RSM 161 krátky technický opis

Motor: 380 HP
Zásobník zrna: 10500 lit.
Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm
Priemer separačného bubna: 750 mm
Žací stôl: 7 a 9 m + podvozok pod žací stôl
Drvič slamy: 64 nožový s protiostrím
Integrovaný vzduchový systém: kompresor, zásobník vzduchu